Innovation Districts, broed- en productieplaatsen van de Next Economy, staan in het middelpunt van de belangstelling. Veel steden zijn bezig om Innovation Districts op te zetten, of om gebieden als zodanig in de markt te zetten. Het zijn vaak centraal gelegen gebieden met een mix van grote en kleine bedrijven, kennisinstellingen en (semi-) publieke organisaties. De Innovation Districts zijn in de regel zeer goed (internationaal) bereikbaar via diverse modaliteiten en hebben een hoge verblijfswaarde: veel groen, voetganger- en fietsvriendelijk en aantrekkelijke voorzieningen. Het zijn interactiemilieus, plekken voor ontmoeting en voor uitwisseling van mensen, goederen, informatie en kapitaal.

Door zogeheten crossovers tussen partijen uit verschillende sectoren hopen steden dat innovatie tot stand komen wat uiteindelijk de lokale economie ten goede komt, zo luidt de gedachte. Maar gebeurt dat ook? Hoe succesvol zijn innovatiedistricten feitelijk en hoe kunnen we dat meten? Waaraan moeten ze voldoen om succesvol te zijn? Welke innovatiedistricten kunnen als voorbeeld dienen en wat leren we van deze gebieden?

Deze en andere vragen staan centraal tijdens de zevende editie van Master City Developer (MCD) Great Books: een discussieavond met bijdragen van sprekers uit wetenschap en praktijk. De avond staat onder leiding van Patrick van der Klooster (AIR)

Sprekers:

  • Maurits de Hoog, voorheen Hoogleraar TU Delft thans verbonden aan Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam: Ontwerpen van Innovation Districts
  • Frank van Oort, Hoogleraar Stedelijke en Regionale Economie, Erasmus Universiteit Rotterdam, De economie van Innovation Districts
  • Erik Pasveer, Hoofd Stedenbouw & Planologie, gemeente Den Haag, Het concept en de uitdagingen van het centrale innovatiegebied van Den Haag
  • Hans de Jonge, Emeritus Hoogleraar Real Estate Management en CEO Brink Group

Great Books (leestips ter voorbereiding)

Hans de Jonge is één van de grondleggers en vormgevers van de MCD. Eind september nam hij afscheid als hoogleraar aan de TU Delft. Op maandag 13 februari neemt het MCD afscheid van hem als bestuurder.

Datum: maandag 13 februari 2017
Tijd: inloop vanaf 19.00u, programma 19.30 – 22.00u
Locatie: New World Campus, Spaarneplein 2, 2515 VK, Den Haag
Aanmelden: via info@mastercitydeveloper.nl o.v.v. naam, e-mailadres en organisatie, gratis
Meer informatie: MCD

De programma’s van AIR