Het Architectenplatform Rotterdam (AP) komt enkele malen per jaar bijeen in aanwezigheid van wethouder Ronald Schneider. Het Architectenplatform heeft tot doel een open gedachtewisseling tot stand te brengen tussen de gemeente en de architectengemeenschap over actuele ruimtelijke opgaven en de wijzen waarop door de beroepsgroep daaraan constructief kan worden bijgedragen. De deelnemers aan het Architectenplatform vormen een afspiegeling van in Rotterdam werkzame bureaus. Het Architectenplatform is verkennend, agenderend, stimulerend en verbindend richting actoren in het veld zoals (collega-) architecten, diensten, opdrachtgevers en andere organisaties.

lees hier het verslag van bijeenkomst #15

 

De programma’s van AIR